Mednarodno desetletje oceanskih znanosti za trajnostni razvoj 2021-2030 razglašeno

Mednarodno desetletje oceanskih znanosti za trajnostni razvoj 2021-2030 razglašeno

 

Združeni narodi so  konec leta 2017 razglasili desetletje oceanskih znanosti za trajnostni razvoj (2021-2030).

 

Glavna želja te pobude je zagotoviti usklajeno in celovito sodelovanje oceanskih znanosti, politične, gospodarske in civilne skupnosti, ter sistema združenih narodov z namenom zagotovitve doseganja cilja 14 o trajnostnem razvoju v oceanih do leta 2030, ki govori o ohranjanju in trajnostni rabi oceanov, morij in morskih virih za trajnostni razvoj. Pozornost bo namenjena odpravi največjih pomanjkljivosti v našem poznavanju in razumevanju morskega ekosistema in sposobnosti trajnostnega upravljanja z njegovimi viri, kot so:

 

- ovrednotenje ekonomskih vrednosti uslug, ki jih oceani nudijo človeštvu z mednarodno usklajenimi metodologijami;
- razumevanje in  ovrednotenje kumulativnih vplivov podnebnih sprememb, onesnaževanja in drugih človeških vplivov na morski ekosistem;
- zelo pomanjkljivo znanje o biodiverziteti na kar 99% morskih območij , ki je nujno potrebno za učinkovito upravljanje z morskim okoljem;
- samo 5% morskega dna je kartiranega, od tega zgolj 1 % v visoki ločljivosti;
- obsežna popolnoma nepoznana in neraziskana območja, kjer je še do1 milijona neodkritih vrst morskih organizmov;

 

Mandat za usklajevanje pripravljalnih procesov je bil podeljen UNSCO-vi mednarodni komisiji za morje (IOC UNESCO).

 

ZA MORJA, KI JIH POTREBUJEMO, ZA PRIHODNOST, KI JO HOČEMO.

logotipi 

 

https://en.unesco.org/ocean-decade