Sporazum o sodelovanju med italijansko Regionalno agencijo za varstvo okolja Furlanije - Julijske krajine (ARPA FVG) in Nacionalnim inštitutom za biologijo (NIB)

Sporazum o sodelovanju med italijansko Regionalno agencijo za varstvo okolja Furlanije - Julijske krajine (ARPA FVG) in Nacionalnim inštitutom za biologijo (NIB)

 

Novembra 2018 je bil podpisan sporazum o sodelovanju med ARPA FVG in NIB. S tem dokumentom nameravamo dati večji pomen in učinkovitost dosedanjemu več kot desetletnemu in plodnemu sodelovanju med obema institucijama, zlasti na področju morskih znanosti. V to je bila v preteklosti in še vedno najbolj vpeta enota Morska biološka postaja, kar pa ne pomeni, da se sodelovanje ne bi moglo razširiti tudi na druga področja dela oz. enote pod okriljem NIB-a.

 

Formaliziranje in krepitev povezovanja med ARPA FVG in NIB se nam zdi še zlasti pomembno zaradi nadaljnjega širjenja skupnih čezmejnih dejavnosti na področju biologije, ekologije in oceanografije, z namenom lažjega doseganja naših institucionalnih nalog in utrditve naše vloge v raziskovalnih projektih in programih Evropske skupnosti.

 

logoArpa h80

 nib logo

 

 

 

 

 

TS zaliv