Oceanografska boja Vida po remontu znova operativna

Oceanografska boja Vida po remontu znova operativna

 

Uporabnikom spletne strani Oceanografske boje “VIDA” z veseljem sporočamo, da je so dela na večmesečnem remontu boje "VIDA" zaključena. Boja je spet operativna - trenutno so na razpolago podatki o vetru, temperaturi in vlažnosti zraka ter morskih tokovih in valovih. Podatki o temperaturi in slanosti morja ter raztopljenem kisiku bodo na voljo najkasneje v enem tednu.

 

Še enkrat se opravičujemo zaradi dolgotrajnejšega izpada podatkov z boje "VIDA".

 

Branko Čermelj in Boris Petelin