Začetno redčenje polutantov, ki izhajajo iz podvodne odprtine v stratificirano morje

Začetno redčenje polutantov, ki izhajajo iz podvodne odprtine v stratificirano morje

 

Prof. dr. Vlado Malačič z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo se že več kot 20 let ukvarja z redčenjem fekalno onesnaženih meteornih voda iz komunalnih izpustov v morje. V zvezi s tem je bilo napisanih več poročil in tudi člankov v uglednih mednarodnih revijah. Prof. Malačič je razvil tudi računalniški program, ki takšno redčenje izračuna.

 

Izvorno kodo programa v Matlabu, podatke, ki so potrebni zanjo, ter poročila in članke v zvezi z redčenjem lahko dobite na naslednji povezavi.