Izid knjige ob zaključku projekta Ocean v malem

Izid knjige ob zaključku projekta Ocean v malem

 

Projekt Ocean v malem je potekal pod vodstvom Akvarija Piran (Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran) v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo -  Morsko biološko postajo.

 

Namen projekta je bila pridobitev poljudnoznanstvene publikacije, ki celovito poveže in predstavi morsko okolje, organizme v njem, naše dejavnosti in njihove posledice v tem okolju ter dviguje ozaveščenost javnosti o spremembah in problemih, katerim je v današnjem času izpostavljeno naše morje. Predstavlja tudi vlogo Akvarija Piran kot stičišča številnih aktivnosti na morju, njegovo izobraževalno, poljudnoznanstveno in naravovarstveno delovanje v naši regiji. Poleg zanimive in fotografsko polne predstavitve organizmov našega morja, bralcu hkrati približuje problematiko tujerodnih in toploljubnih vrst, pomen zaščite redkih in ogroženih vrst ter predstavili ekološko pomembne vrste organizmov pri nas. Publikacijo želimo razširiti med celotno obalno javnost in tudi širše, zato smo izvode knjige podarili knjižnicam in šolam obalnih občin ter turistično informativnim centrom. Ob predstavitvi knjig v decembru 2019 smo pripravili štiri sklope predavanj za javnost, ki so pokrila različna poglavja publikacije. Na obalnih osnovnih šolah smo v jeseni 2019 izvedli delavnice na temo morja in morskih organizmov.

 

OPERACIJA ŠT. JP2017-ESPR-3

naslov/akronim OCEAN V MALEM

 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

 

www.ribiski-sklad.si