30. obletnica članstva Republike Slovenije v UNESCO

30. obletnica članstva Republike Slovenije v UNESCO

 

30. OBLETNICA ČLANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE V ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN KULTURO – UNESCO in 30. OBLETNICA USTANOVITVE SLOVENSKE NACIONALNE KOMISIJE ZA UNESCO

 

V petek, 7. oktobra 2022, je v Bohinju potekalo praznovanje 30. obletnice članstva Republike Slovenije v Organizaciji združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo – UNESCO in 30. obletnice ustanovitve Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Dogodka smo se udeležili tudi nekateri člani Nacionalnega odbora za Medvladno oceanografsko komisijo in Nacionalnega odbora za Desetletje oceanov.

 

Navzoče so nagovorili župan občine Bohinj g. Jože Sodja, generalna direktorica UNESCO ga. Audrey Azoulay preko video posnetka, minister za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Igor Papič, minister za okolje in prostor g. Uroš Brežan ter predsednica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO prof. dr. Irena Mlinarič Raščan.

 

Po uvodnih nagovorih je generalni sekretar Slovenske nacionalne komisije za UNESCO g. Gašper Hrastelj povzel 30 let UNESCO v Sloveniji.

 

Dijaki treh slovenskih gimnazij so nam predstavili izredno zanimivo aplikacijo »Green Button journey« - odprto izobraževanje na način, kot ga vidijo najstniki, in ki je namenjena vsem starostnim skupinam, ne le mladim. Ta odprti izobraževalni vir pokriva področje 13. cilja trajnostnega razvoja Agende 2030, tj. ukrepe za boj proti podnebnim spremembam.

 

Ga. Špela Spanžel z Ministrstva za kulturo in članica Slovenske nacionalne komisije za UNESCO je predstavila program UNESCO ob 150. letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika. Ob tem je poudarila njegovo izjemnost in enkratnost ter izvirno kombinacijo različnih gradbenih materialov, kot tudi njegovo osredotočenost na potrebe pešcev.

 

G. Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, nam je na izredno zanimiv način predstavil UNESCO Biosferno območje Julijske Alpe. Poudaril je, da je potrebno upoštevati in usklajevati turizem s potrebami prebivalcev turističnih območij ter živo in neživo naravo. Primer dobre prakse takega delovanja je tudi kolektivna znamka kakovosti BOHINJSKO FROM BOHINJ, ki zagotavlja višje okoljske standarde in boljšo prepoznavnost. Vsi izdelki in storitve so namreč certificirani po strogih standardih in kriterijih s spoštovanjem tradicionalnih vrednot, lokalnih surovin, pridelkov in sestavin.

 

Predavanja so s svojimi nastopi popestrili učenci OŠ Gorje in OŠ dr. Jožeta Mencingerja Bohinjska Bistrica.

 

Po uradnem delu so sledili vsebinsko oblikovani in vodeni ogledi po različnih področjih in lokacijah UNESCO Biosfernega območja Julijske Alpe.

 

 

Pripravila: dr. Vesna Flander Putrle, članica Slovenskega nacionalnega odbora za Desetletje oceanov