Piranske soline

Piranske soline

Po daljšem premoru smo oktobra 2016 ponovno izdali izobraževalne tablice v okviru projekta Nacionalnega odbora IOC, ki ga financira SNK za UNESCO. Gre za tablici o Piranskih solinah: prva predstavlja splošni opis solin in tradicionalno pridelavo soli, druga pa delovno orodje in pripomočke solinarjev in posebnosti soli iz Piranskih solin. Izobraževalno gradivo so pripravili sodelavci NIB-Morske biološke postaje v sodelovanju s KP Sečoveljske soline, KP Strunjan in sodelavko Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

Uredili: Nives Kovač, Neli Glavaš

Fotografije: Iztok Škornik, Nives Kovač