Postavitev tokomera

Na oceanografski boji Vida smo dne 6.8.2015 ponovno postavili tokomer z novim kablom. Priklop je bil opravljen ob 12:10.

Dela opravil:

OCEANIK

David Verlič