MBP sodelovanja danes

MBP sodelovanja danes

Na MBP je tudi sedež operativnega centra International Ocean Institut, ki ima danes 26 centrov po celem svetu. Dejavna je v mnogih združenjih in tesno sodeluje z drugimi sredozemskimi, evropskimi in svetovnimi morskimi institucijami. Tako je npr. MBP je s svojo dejavnostjo na področju prognoze cirkulacije severnega Jadrana in ažurnimi meritvami v njem vključena v evropsko mrežo institucij operativne oceanografije (EuroGOOS), kot tudi v Sredozemsko mrežo (MonGOOS) tovrstnih institucij. Plod tovrstnega sodelovanja so številni raziskovalni projekti, ki jih financira EU in projekti dvostranskega sodelovanja (npr. z Argentino, Brazilijo, Francijo, Hrvaško, Izraelom, Rusijo, Veliko Britanijo, ZDA).