Izkoriščanje morskih bio-virov z biotehnološkimi rešitvami je področje z ogromnim potencialom za inovacije in ekonomsko rast, hkrati pa je to relativno mlada disciplina. Zato potrebujemo koordinacijo priložnosti in ključnih dejavnikov, ki le-te omogočajo. Projekt B-Blue cilja na zbiranje ključnih akterjev Mediteranskega modrega biotehnološkega sektorja (Med BBt) in poveča njihovo kapaciteto za inovacije in koordinacijo. Tako bomo odklenili inovacijski potencial na tem področju preko skupnih mednarodnih pobud.

 

Glavni cilj projekta je agregacija in koordinacija Mediteranskih BBt organizacij in deležnikov v mednarodni skupnosti za razvoj multilateralnih koordinacijskih okvirjev, ki bodo podpirali grajenje kapacitet in inovacijskih transferjev v sektorju. Prav tako bodo olajšali zasnovo in implementacijo v Med področju skupnih in integriranih načrtov, iniciativ, programov, zakonov, ki bodo povečevali Med BBt sektor. Končni cilj je definirati, zasnovati in uvesti strukturiran okvir (ki že od prvih korakov vključuje države MENA), ki bo olajšal ustanavljanje BBt skupnosti. S tem bodo lažje zgrabili ne samo nove poslovne priložnosti ali multilateralne iniciative s koordiniranimi finančnimi prošnjami, ampak tudi usmerjali zakonodajne in finančne programe, da se bodo uskladili nacionalnim/regionalnim iniciativam BBt sektorja na Med nivoju.

 

Tekom relativno kratkega časa v katerem se projekt že izvaja, je med mnogimi drugimi uspehi vseh 8 sodelujočih držav uspešno izvedlo nacionalna BBt vozlišča (BBt Hubs). Povezali so vladne organizacije, raziskovalne ustanove, mala do srednje velika podjetja, univerze in druge akterje, ki jih sektor zanima. Uspešno smo zagnali sodelovanja, ki bodo še daleč v prihodnost obrodila sadove. Ena izmed teh sodelovanj je bila delavnica »Možnosti vpeljave nove vrednostne verige za produkcijo naravne kozmetike«, ki jo je vodila dr. Ana Rotter iz NIB-a. Delavnica je sprožila vneto diskusijo med udeleženci in postavila temelje na katerih bodo postavljena nova sodelovanja, kompetence in produkti.

 

 

Naslov projekta: B-Blue Building the Blue Biotechnology Community in the Mediterranean

 

Kratica projekta: B-Blue

 

Program: Interreg Mediterranean

 

Skupni budget: 1,499,916.01 €

 

Financiranje iz ERDF: 1,242,624.38 €

 

Financiranje iz IPA: 32,304.25 €

 

Trajanje projekta: 22 mesecev

 

10 partnerjev iz 8 držav

 

Vodilni partner: ENEA – Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (Roma)

 

Spletna stran projekta: https://b-blue.interreg-med.eu/

 

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.