Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri - posledica sukcesije , clovekoveqa vpliva ali klimatskih nihanj?

Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri - posledica sukcesije , clovekoveqa vpliva ali klimatskih nihanj?

Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri - posledica sukcesije , clovekoveqa vpliva ali klimatskih nihanj?

 

Nosilec projekta: dr. Maja Andrič, ZRC SAZU

Sodelavec na projektu: dr. Jadran Faganeli

Šifra: J7-6857

Trajanje: 1.7.2014 - 30.6.2017