Opravljena vzdrževalna dela na boji

Opravljena vzdrževalna dela na boji

 

Na oceanografski boji Vidi so bila v petek 4. julija 2014 opravljena naslednja vzdrževalna dela:

odklop in demontaža CT Seabird Seacat sonde ser. št.: 4863. Sonda odklopljena ob 7:24
odklop dveh senzorjev za kisik pod gladino na trupu boje, zaradi nepravilnega delovanja. Senzor odklopljen ob 8:05
demontaži senzorja za chl-a
dvig in odklop kamere v okvari iz morskega dna. Dvig opravljen ob 11:12
zajetje vzorca morskega sedimenta iz 1-2 cm površinske plasti sedimenta. Vzorec vzet ob 11:35
montaža CT Seabird Seacat sonde ser. št.: 4864. Sonda nameščena ob 14:53

Dela opravil Oceanik David Verlič s.p.