Diagnostični pregled in servis

Servisni poseg na boji Vidi dne 22.07.2015:

Po prihodu na bojo je bil najprej izveden diagnostični pregled sistema, s katerim je bil ugotovljen vzrok nedelovanja oziroma okvare. Delo je potekalo v notranjosti zibajoče se oceanografske boje pri temperaturi 35 stopinj Celzija in 70% relativni vlažnosti. Ugotovili smo, da je v okvari CF pomnilniška kartica na glavni procesni enoti, kjer se nahajata operacijski sistem in uporabniška programska oprema. Kartica s pripadajočo programsko opremo je bila zamenjana. 

Ob 16:20 je bil izveden poskusni zagon, ki je pokazal, da sistem spet lahko obratuje. Zaradi težkih delovnih razmer v notranjosti boje je bil dokončen zagon v normalno obratovanje opravljen naknadno, in sicer daljinsko s kopnega ob 18:35.

Dela opravil:

Damjan Šonc