GreenHull

 

Projekt GreenHull – Green technologies for ecological cleaning of the biological incrustation on hulls in the Northern Adriatic Sea

 

(Zelene tehnologije za ekološko čiščenje biološke obrasti s trupa ladij v severnem Jadranu)

 

Cover 2

 

Skupni izziv projekta GreenHull rešuje problem onesnaženosti morja programskega območja iz naslova čiščenja biološke obrasti trupa ladij (BOTL), kar prispeva k boljši zmogljivosti plovil in manjšemu vnosu tujerodnih vrst v lokalno okolje.

 

Morje ne pozna meja, zato je pristop čezmejnega sodelovanja v javnem in zasebnem sektorju pri opredelitvi smernic za nadzor, spremljanje in upravljanje voda in nevarnih odpadkov BOTL nujen za zagotavljanje učinkovitejšega ČU voda in morskih odpadkov.

 

Kontaktna oseba za NIB:

dr. Vlado Malačič, vlado.malacic[at]nib.si; tel: 059 232 904. 

 

Spletna stran projekta GreenHull

 

Projektna dokumentacija:

 

Opis projekta GreenHull (IT, SLO)

 

Pregled razpoložljivih tehničnih lastnosti sond za potrebe spremljanja kakovosti morske vode ob podvodnem čiščenju biološke obrasti s trupa ladij

 

 

Prvo srečanje (23. marec 2020) - agenda, predstavitev

 

Prvo srečanje koordinacijske skupine GreenHull (25. september 2020) - vabilo (IT, SLO), predstavitev dr. Janja France

 

Navtični sejem v Benetkah (30. maj 2022) - vabilo (IT, SLO), predstavitev dr. Vlado Malačič